Privatumo politika.

Kam reikalinga ši privatumo politika?

UAB agrofirma „Sėklos“, j. a. k 121979631, buveinės adresas Molėtų g. 13-1, Didžioji Riešė, Vilniaus r., (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naršote ir (ar) apsiperkate internetinėje svetainėje b2b.seklos.lt (toliau – Svetainė arba El. parduotuvė), užsisakote tiesioginės rinkodaros pranešimus ar kitais būdais naudojatės Mūsų paslaugomis. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie jūsų asmens duomenų apsaugą, jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, suasmenintas el. pašto adresas (vardas.pavarde@imone.lt arba v.pavarde@imone.lt), telefono numeris, darbovietė ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 •           Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 •           Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 •           Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 •           Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 •           Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Šioje El. parduotuvėje tvarkomi duomenys yra išskirtinai susiję su verslo klientais (t .y. juridiniais asmenimis ir (ar) fiziniais asmenimis (tik užsiimančiais komercine ūkine veikla pagal verslo liudijimus, individualią veiklą ir pan.)), todėl neapima Vartotojų (fizinių asmenų) duomenų tvarkymo. Atsižvelgiant į tai, žemiau pateikiamoje lentelėje nurodomi duomenys yra susiję tik su verslo klientais, t. y. apima tik verslo klientų ir (ar) jų atstovų / darbuotojų asmens duomenis.

Tvarkymo tikslas:

Tvarkomi duomenys:

Teisėto tvarkymo sąlygos

Saugojimo terminai

 

Paskyros registracija ir administravimas

(pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas)

Šiuo tikslu, mes tvarkome duomenis, kad Jūs galėtumėte pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis paslaugomis, t. y. pateikti prekių užsakymus.

 

Registracija:

 

 •       Juridinio asmens duomenys:

o  Įmonės pavadinimas;

o  Įmonės kodas;

o  PVM mokėtojo kodas;

o  Registracijos adresas;

o  Iškrovimo adresas;

o  Pašto indeksas;

o  Telefonas;

o  Mobilusis tel.;

o  Internetinis adresas arba el. paštas;

o   El. pašto adresas sąskaitoms faktūroms gauti;

o  Juridinio asmens atstovas (vardas, pavardė).

 •       Verslo kliento (fizinio) asmens duomenys:

o  Vardas, pavardė;

o  Asmens kodas;

o  Verslo liudijimo numeris ir (ar)

o  Individualios veiklos pažymos numeris;

o  PVM mokėtojo kodas;

o  Registracijos adresas;

o  Iškrovimo adresas;

o  Pašto indeksas;

o  Telefono numeris;

o   El. pašto adresas sąskaitoms faktūroms gauti;

o  Internetinis adresas arba el. paštas.

Administravimas:

 •       Paskyros duomenys:

o  užsakymų istorija ir informacija;

o  pristatymo adresas;

o  veiksmai paskyroje, įskaitant techninius duomenis (pvz., IP adresas; Jungimosi informacija, aktyvumas;),

o  elektroninių laiškų duomenys (pvz., susirašinėjimas su Bendrove);

o  kiti duomenys sugeneruoti sutarties vykdymo metu (pvz., parašai dokumentuose, įgaliojimai ir pan.).

 

Kai registracija ir (ar) prekių užsakymas, vykdomas juridinio asmens užsakymu, tuomet minėti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų Bendrovės interesų sudaryti ir vykyti sutartis su juridiniais asmenimis bei palaikyti komercinius ryšius.

Kai registracija ir (ar) prekių užsakymas, vykdomas fizinio asmens (verslo kliento) vardu, tuomet minėti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant sudaryti ir vykyti sutartį su verslo klientu.

Pažymime, jog esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais asmens duomenų tvarkymo pagrindais (pvz., įgyvendindami teisės aktų reikalavimus mokesčių, pinigų plovimo prevencijos ir kt. srityse).

 

Jūsų paskyrą ir ten esančius duomenis, įskaitant užsakymo duomenis (sutartis) mes saugosime  10 metų, skaičiuojant  nuo užsakymo įvykdymo dienos.

 Minėtus asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) Jūsų atstovaujamos įmonės, kai Jūs registruojatės verslo kliento paskyrą ir (ar) naudojatės savo paskyra. Tačiau Jums neužpildžius privalomų registracijos laukų, Mes negalėsime sukurti Jūsų paskyros ir (ar) sudaryti su jumis pirkimo – pardavimo sutarčių.

Tiesioginė rinkodara

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad Jūs galėtumėte užsisakyti ir gauti Mūsų naujienlaiškius.

Identifikaciniai duomenys:

 •       Įmonės pavadinimas;
 •       Elektroninio pašto adresas.

Lojalumo programos duomenys:

 •       Šalis

Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate Svetainėje prenumeruodami Mūsų naujienlaiškius. (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

Tiesioginę rinkodarą, pagal Jūsų sutikimą, Mes Jums siųsime iki tol, kol šis sutikimas galios, tačiau neilgiau nei 5 metus.

Patį sutikimo faktą (t. y. informaciją apie tai, jog davėte sutikimą) mes saugosime bent 2 metus skaičiuojant nuo jo atšaukimo dienos.

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) Jūsų atstovaujamos įmonės, kai užsiprenumeruojate Mūsų naujienlaiškius ar kitokiu būdu duodate sutikimą siųsti jums tiesioginę rinkodarą.

Norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, Mes papildomai renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (t. y. ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote). Sutikdami gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, taip pat sutinkate pasidalinti su Mumis aukščiau nurodytą statistinę informaciją apie naujienlaiškio aktualumą.

Jūsų el. pašto adresą naudosime tik informacijai apie prekes, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti. Naujienlaiškį siunčiame vieną-šešis kartus per mėnesį. Mūsų naujienlaiškis siunčiamas nuo siuntėjo UAB „Agrofirma SĖKLOS“. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių) gavimo, apie atsisakymą informavę mus el. paštu infoB2B@seklos.lt. Atsisakyti   tiesioginės rinkodaros gavimo, tai pat galėsite sekdami nuorodas gautame naujienlaiškyje. Verta paminėti, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui.

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų užsakymo duomenis (įskaitant asmens duomenis) galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims (pvz., UAB „DPD Lietuva“ ir kt.), teikiantiems El. Parduotuvėje užsakytų Jūsų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie padeda mums administruoti Svetainę ir (ar) saugoti jose esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

Jūsų ar Jūsų darbuotojų (atstovų) duomenys (įskaitant asmens duomenis), minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, taip pat gali būti perduoti jungtines skolininkų rinkmenas administruojantiems asmenims;finansų įstaigoms;Centrinei hipotekos įstaigai;VĮ Registrų centras; Valstybinei mokesčių inspekcijai; Valstybinio socialinio draudimo valdybos fondui; draudimo kompanijoms; skolų išieškojimo įmonėms; antstoliams; Bendrovės teisiniams konsultantams; auditoriams bei kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie sutartimi užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti?

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

 •           prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 •           prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 •           prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 •           nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 •           prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis (teisė į duomenų perkeliamumą);
 •           teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 •           pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

Bendrovė netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu galėtų daryti Jums didelį poveikį. Tačiau, atsižvelgiant pagal Jūsų pasirinkimus ir (ar) dalyvavimą lojalumo programose (pvz., Aistringų sodininkų klubas) Jūs galite būti priskirti atitinkamai kategorijai, pagal kurią Mes galėsime pateikti Jums aktualiausią informaciją (pvz., pasiūlymus, naujienlaiškius, nuolaidas ir pan.).

Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: infoB2B@seklos.lt, raštu – adresu: Molėtų g. 13-1, Didžioji Riešė, Vilniaus r., LT-14262 Lietuva.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 •           pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 •           pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 •           pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

 

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

Kokios Jūsų pareigos ir atsakomybė?

Verslo klientas yra atsakingas, už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Todėl, Užsakymo ar paskyros registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar užsakymą arba apriboti Jūsų galimybes naudotis El. Parduotuve. Taip pat, pasikeitus Jūsų asmens duomenims (kurie yra būtini aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti), Jūs turite pareigą nedelsiant apie pasikeitusius asmens duomenis informuoti Bendrovę.

Pateikdami savo asmens duomenis, prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už Mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.

Taip pat, turite pareigą informuoti savo darbuotojus (atstovus) apie Bendrovei perduotus Jų asmens duomenis, pateikiant Jiems bent jau informaciją nurodytą šioje privatumo politikoje. Todėl, Jums pateikiant savo darbuotojų ir (ar) atstovų asmens duomenis Bendrovei, laikysime, jog šie subjektai yra tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

Kaip Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Kur kreiptis, jeigu Jums vis dar kyla klausimų?

Dėl visų klausimų galite kreiptis į Mus, el. pašto adresu: infoB2B@seklos.lt.